(අංජුල මහික වීරරත්න)

කොල්ලුපිටිය පස්වන පටුමගේ පිහිටි සිය පෞද්ගලික නිවස සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට තව කල් ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එජාප සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් පවසයි.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පදිංචිව සිටින පස්වන පටුමගෙහි නිවස පරිත්‍යාග කිරීමට සූදානම් බවට මාධ්‍යවල පළවූ වාර්තා පිළිබඳව එජාප සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා විමසූ අවස්ථාවේදී වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ තමා තවමත් ජීවත්ව සිටින හෙයින් නිවස සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට තව කල් ගතවනු ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් සිය පෞද්ගලික නිවසට අදාළව යෝජනා කිහිපයක්ම ඉදිරිපත්ව ඇතැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එජාප සභාපතිවරයා මතු මතු කළ කාරණයට පිළිතුරු දෙමින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.