(යොහාන් භාසුර)

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එළඹෙන කාන්තා ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියෙන් ඉවත් කිරීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කාන්තා ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් ඉවතට විසිවූ පළමු අවස්ථාව මෙය වන අතර ශ්‍රී ලංකාව 1997 පළමු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සිට අඛණ්ඩව සියලුම ලෝක කුසලාන තරඟාවලියට ශ්‍රී ලංකාව සහභාගි වී තිබුණි.

කොවිඩ් වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වසර දෙකක කාලයක් තුළ ජාත්‍යන්තර තරගාවලිවලට සහභාගී නොවීම මෙම ඉවත් කිරීමට හේතුවී ඇති අතර පසුගිය සැප්තැම්බර් මස වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේණිගත කිරීමේ නවවැනි ස්ථානය පසු වීම මෙම තත්ත්වයට බලපෑමක් ඇති කළේය.