(චමිල් රූපසිංහ)

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මෙම මස 31 වැනිදින මහනුවරදී එළිදක්වන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසීය.

මහනුවර රැජිණ හෝටලයේදී 31 වැනිදා පෙරවරු 9.00 මැතිවරණ ප්‍රකාශනය එළිදක්වන අතර රට නව මාවතකට යොමු කරන ප්‍රතිපත්ති ගණනාවක් එහි අඩංගු බව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතිහාසය තුළ මේ ආකාරයට  ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් මහනුවරදී එළිදක්වන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බවද ඒ මහතා එහිදි කීය.