(තිලකරත්න දිසානායක)

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි  සියලුම  පාසල් පිළිබඳව විශේෂයෙන් සොයා බැලීමට  නිලධාරියකු බැගින් පත් කර ඇතැයි ගම්පහ දිසාපති ඩබ්ලිව්.ජේ.සත්‍යානන්ද මහතා පැවසීය.

දිස්ත්‍රික්කය පුරාම පාසල්වල සිසු දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටම සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් , පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් සහ මව් පියන් සමග සාකච්ඡා කරමින් අවශ්‍ය පහසුකම් සලසාදීම පියවර ගෙන ඇති බව දිසාපතිවරයා කියා සිටියේය. කැලණිය ප්‍රදේශයේ පාසල් 12 ක් හදුනාගෙන ව්‍යාපාරිකයන් සහ අනුග්‍රාහකයන් මාර්ගයෙන් මාස තුනක් සදහා වියළි සලාක ලබාදීමට කටයුතු කටයුතු කොට ඇති බවත් මේ යටතේ පෝෂණයෙන් යුත් ආහාර වේලක් පාසල් තුලදීම ලබාදීමට පියවර ගනු ලබන බවත්ය.

ඒ ඒ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් ,කලාප සහ කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, මව් පියන් හා පාසල් ප්‍රජාව සම්බන්ධ කරගනිමින් පාසල් සම්බන්ධයෙන් සෘජු අධීක්ෂණයන් කිරීම පිනිස නිලධාරීන් යෙදවීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවත් මේ අනුව අවශ්‍යතා පවතින පාසල් හදුනාගෙන එම පාසල් සදහා වැඩසටහන් සකස් කළ හැකි බවද දිසාපති සත්‍යානන්ද මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.