(බී.ජානක)

වැල්ලවත්ත මායා මාවතේ ධාවනය වූ  නවීන පන්නයේ බෙන්ස් වර්ගයේ මෝටර් රථයක් මීට සුළු මොහොතකට පෙර ගිනි ගැනීමට ලක්වූ බව වැල්ලවත්ත පොලිසිය පවසයි.

මෝටර් රථයේ වායු සමනය තුළින් වාහනය තුළට දුමක් නැගෙනු දුටු මෝටර් රථයේ හිමිකරු රථය නවතා ගින්න නිවීමට උත්සාහ කර ඇතත් ගින්න නිවීමට නොහැකි වී ඇත.

තිඹිරිගස්යාය හෙන්ද්‍රිස් පේදිරිස් ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ ගිනි නිවීමේ රථ තුනක් යොදා ගනිමින් ගිනි නිවීමේ භටයන් නව දෙනකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක්  මෝටර් රථයේ ගින්න නිවීමට කටයුතු කල බව වැල්ලවත්ත පොලිසිය පැවසීය.

මෝටර් රථයේ හිමිකරු කොළඹ 8 පාසල් මාවතේ පදිංචි අයකු වන අතර මෙම ගිනි ගැනීමෙන් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වී නැතැයි පොලිසිය කියයි.

මෝටර් රථයේ ඇති වූ විදුලි කාන්දු වීමක් හේතුවෙන් ගින්න ඇති වන්නට ඇතැයි පොලීසිය සැක පළ කරයි.