(නිමල කොඩිතුවක්කු)

 

රාජ්‍ය කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලිය 2020 සඳහා ශ්‍රී ලාංකික කෙටි චිත්‍රපට නිර්මාණකරුවන්ගේ අයැදුම්පත් බාර ගැනීම  ආරම්භ කර ඇතැයි සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.


ඒ අනුව  අයැදුම්පත් ඔක්තෝබර් 30 වැනිදා දක්වා බාර ගන්නා බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.


නිර්මාණ සඳහා වයස් සීමාවක් බලනොපාන අතර උපරිමය විනාඩි 15 කට සහ අවම කාලය විනාඩි පහකට 5කට සීමා වන ලෙස නිර්මාණ යොමු කළ යුතු වේ.


හොදම කෙටි චිත්‍රපට තුනක් සඳහාත් හොඳම තිර පිටපත, හොඳම නළුවා සහ නිළිය හොඳම කැමරාකරණය හා හොඳම සංස්කරණය සඳහා මුදලින් ත්‍යාග හා සම්මාන පිරිනැමෙන බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.


සම්මාන උළෙල ලබන දෙසැම්බර් 10 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතය.


ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර www.culturaldept.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් හෝ දුරකථන අංක 0112 872035, 0112 872036 යන දුරකථන අංකවලින්  ලබා ගත හැකි බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.


බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලය හා රාජ්‍ය සිනමා උපදේශක සභාව එක්ව රාජ්‍ය කෙටි චිත්‍රපට තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබයි.