(යොහාන් භාසුර)

ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සියලුම ආනයනික භාණ්ඩ මිල වැඩි වන්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ බහලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමය ලබන ජූලි මස 1 වැනිදා සිට බහලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු සියයට 15 කින් වැඩි කිරීමත් සමඟ ආනයනකරුවන්ගේ වියදම ඉහළ යන බවත් එම අතිරේක වියදමෙන් කොටසක් හෝ පාරිභෝගිකයන්ට දැරීමට සිදුවන බවත් සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ බහලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමියන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි.

මෙම තත්වය හමුවේ ආනයනික අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වන පරිප්පු, කිරිපිටි, පොල්තෙල්, සීනි ආදි ද්‍රව්‍යවල ද මිල තව දුරටත් ඉහළ යෑමට බොහෝ දුරට ඉඩ තබේ.

බහලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දැමීමත් සමඟ අපනයනකරුවන්ගේ පිරිවැය ද ඉහළ යෑමෙන් අපනයන කර්මාන්තකරුවන්ට බලපෑමක් සිදුවේ.