(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න)

විවිධ පුද්ගලයන් රටපුරා නීති විරෝධීව අත්පත් කරගෙන ඇති ඉඩම් නැවත රජයට පවරා ගැනීම සඳහා වෙනම පොලිස් ඒකකයක් ආරම්භ කළ බව ඉඩම් අමාත්‍ය එස් එම් චන්ද්‍රසේන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවැසීය.

රටපුරා රජයේ ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනක් යම් යම් පුද්ගලයන් නීතිවිරෝධීව අත්පත් කරගෙන ඇති බව තොරතුරු හෙළිවී ඇතැයිද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභාව සභා අවස්ථාවේ විවාදයේදීය