ගූගල්   ප්ලස් සමාජ මාධ්‍ය සේවය එළඹෙන අප්‍රේල් මස 2 වැනිදා සිට නතර කිරීමට තීරණය කර ඇත. එබැවින් එහි පවත්වාගෙන ගිය පෞද්ගලික ගිණුම් සහ ප්‍රවර්ධක පිටු මකා දැමීම සිදු කරනු ලබයි.

පරිශීලකයන්ගේ අවම භාවිතය සහ පවත්වාගෙන යාමේදී ඇති වූ අභියෝග නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
 
ඒ අනුව පරිශීලකයන් මිලියන 52.5 ක ගේ දත්ත මකා දැමීමට  ගූගල් ප්ලස් සමාගම කටයුතු කරයි. 
 
පරිශීලකයින්ගේ  ඡායාරූප සහ වීඩියෝ ඇතුළු අන්තර්ගතයන් මැකීම සිදු කර බැවින්  2019 මාර්තු මස මුල සිට ඔවුන්ගේ දත්ත භාගත කර සුරැකීමට උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත. 
 
පෙබරවාරි 4 වැනිදා සිට නව ගූගල් ප්ලස් ගිණුම් හෝ ප්‍රවර්ධන පිටු නිර්මාණය කිරීමට පරිශීලකයන්ට අවස්ථාව අහිමි වනු ඇත.
 
2011 ජුනි මාසයේ ෆේස්බුක් සහ ටුවිටර් වැනි අනෙකුත් සමාජ ජාලවලට අභියෝග කරමින් ගූගල් ප්ලස් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය ආරම්භ කර අතර 2015 වන විට පරිශීලකයන් මිලියන 111 විය.
 
(63226)