ලෝකයේ ලොකුම ගෝල්ඞ් ෆිෂ් අල්ලා ගැනීමට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයකු සමත්ව ඇතැයි නිව් යෝර්ක් පොස්ට් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම යෝධ තැඹිලි පාට ගොල්ඞ් ෆිෂ් ‘ද කැරට්’ ලෙස නම් කර ඇත. යෝධ මාළුවා බරින් කිලෝ ග්‍රෑම් 30 ක් පමණ වන අතර, ලොව විශාලතම ‘ගෝල්ඞ් ෆිෂ්’ මාළුවා ලෙස හඳුනාගෙන සිටි මාළුවාට වඩා බරින් කිලෝ ග්‍රෑම් 13 ක් බරින් වැඩි බව නිව්යෝර්ක් පොස්ට් පුවත්පත පෙන්වා දී තිබේ.

42 හැවිරිදි ඇන්ඩි හැකට් නම් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයා ප්‍රංශයේ ‘බ්ලූ වෝටර්’ විලේ මසුන් අල්ලමින් සිටියදී මෙම මාළුවා අසු වී ඇත.

කෝයි සහ ලෙදර් කාෆ් මසුන් දෙවර්ගයේ දෙමුහුම් ප්‍රභේදයකට මෙම මාළුවා අයිති වන බව නිව් යෝර්ක් පොස්ට් පුවත්පත පැහැදිලි කර ඇත.

මෙම මාළුවා අල්ලා ගැනීම සඳහා  විනාඩි 25 ක් පමණ වෙහෙස වීමට සිදු වූ  බව ඇන්ඩි ප්‍රකාශ කර ඇත.

තවමත් මෙය නිල ලෝක වාර්තාවක් නොවූවත් ලෝක වාර්තාව උසුලන මාළුවාට වඩා කිලෝ ග්‍රෑම් 13ක් බරින් වැඩි බැවින් මෙම මාළුවාට පවතින ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමිය හැකි බව නිව්යෝර්ක් පොස්ට් පුවත්පත පෙන්වා දී තිබේ.

(නිව්යෝක් ටයිම්ස්)