(අංජුල මහික වීරරත්න සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

මාතර අධිකරණ සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල කොටවිලට ගෙන ඒම හොඳ නමුත් එම ගොඩනැගිල්ලේ අල්ලපු වැටේ දුර්ගන්ධය ඉවසා ගන්නට බැරි කුණු කන්දක් තිබෙන බැවින් මාතර අධිකරණය කුණු ගොඩට වීසි කළා යැයි කතාවක් හැදෙන්නට බැරි නැතැයි පොදුජන පෙරමුණේ මාතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

නව ගොඩනැගිලි  සංකීර්ණයේ නීතිඥ කාර්යාල නැති හෙයින් එහි නීතිඥවරුන් කටයුතු කරන්නේ කෙසේදැයි අලහප්පෙරුම මහතා ප්‍රශ්න කළේය.

අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ කාරක කාරක සභා අවස්ථා විවාදයට සහභාගී  වෙමින් අලහප්පෙරුම මහතා මෙසේ කීය.