(යොහාන් භාසුර)

උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන මේ මස 17 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ විදුලිය කප්පාදු කිරීම අනවසර මෙන්ම නීති විරෝධී බවත් එම කාලය තුළ විදුලි කප්පාදුව සඳහා කරන කිසිඳු ඉල්ලීමක් අනුමත නොකරන බවත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අද (1) පස්වරුවේ පැවසීය.

විදුලිය කප්පාදු කිරීම උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින 331,000 ක් වන උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කිරීමක් බවත් රත්නායක මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

විදුලිබල මණ්ඩලය මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය නොමැතිව අද (1) දිනයේ ද පැය දෙකයි විනාඩි 30 ක විදුලි කප්පාදුවක් ක්‍රියාත්මක කළේය.