(යොහාන් භාසුර)

දුම්රිය නියාමකයන් සේසයෙන් ඉවත්වීමෙන් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් අත්හිටුවා තිබූ දුම්රිය ධාවනය නැවත ආරම්භ කළ බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.

දුම්රිය නියාමකයන් හිටි හැටියේ සේවයෙන් ඉවත්වීමෙන් මෙම තත්වය ඇති වූ බව කී ජයසුන්දර මහතා ප්‍රමාද වූ දුම්රිය දෙකක් මේ වන විටත් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පොල්ගහවෙළ සහ කන්කසන්තුරේ දක්වා පිටත්ව ගිය බව ද සඳහන් කළේය.