(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න)

තමන්ගේ පරිගණක සහ ලැප්ටොප් පරිගණක ගිනිගෙන විනාශ වී ඇති හෙයින් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ  සූම්  රැස්වීමට සහභාගීවීමට නොහැකි බව  පක්ෂ නායකයන් කිහිප දෙනෙකු කතානායකවරයාට දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

තමන්ගෙ නිවාසවලට අරගලකරුවන් පහරදී ගිනි තැබීම නිසා පරිගණක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශවූ බවද ඔවුන් සඳහන් කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ  පැවැත්වීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ පක්ෂ නායකයන්ට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතවීම නිසාය.