(යොහාන් භාසුර)

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ‘නිල වෙබ් අඩවිය’ නිසි පරිදි යාවත්කාලීන නොකිරීම නිසා දුම්රිය ගමන්වාර තොරතුරු ඇතුළු සියලු සේවා සම්බන්ධයෙන් එම වෙබ් අඩවිය හරහා තොරතුරු ලබා ගන්නා ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාට ලිඛිතව දැනුම්දී තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමට වෙනම කාර්ය මණ්ඩලයක් කටයුතු කරන බව කියන දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර මහතා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිල තොරතුරු එම වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම සහ එමඟින් කාර්යක්ෂම ලෙස මගී ජනතාව දැනුවත් කිරීම අරමුණ වුවත් එම අරමුණ මේ වන විට අමතක කර දමා ඇති බවට නිරීක්ෂණය වන බව ද සඳහන් කරයි.

මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති දුම්රිය කාලසටහන නිවැරිදි ලෙස යථාවත් නොවීම ප්‍රධානම ගැටළුවක් යැයි කියන කසුන් චාමර මහතා සඳහන් කළේ දැනට එහි ඇති කාලසටහනේ දෝෂ ගණනාවකින් යුක්ත මෙන්ම කිසිඳු නව දුම්රිය ගමන්වාර සංශෝධනයක් එයට ඇතුළත්ව නැති බවත්ය.  

මෙම තත්වය පිළිබඳව බලධාරීන් කොතෙක් දැනුවත් කළ ද ඔවුන් තුළ ඇති ‘තාක්ෂණික භීතිය’ නිසා දෝ ඒ පිළිබඳ කිසිඳු අවධානයක් යොමු නොකරන බව ද වැඩි දුරටත් කීය.