මත්ස්‍ය ආනයනය සීමා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.
 
 දේශීය ධීවරයා සහ ධිවර කර්මාන්තය සුරක්‍ෂිත කිරීමේ අරමුණින් මෙවැනි තීරණයක්  ගෙන ඇතැයි අමාත්‍යංශය පවසයි.
 
ඒ අනුව මත්ස්‍ය අස්වැන්න ඉහළ තත්වයක පවතින සැප්තැම්බර් මස සිට දෙසැම්බර් මස දක්වා මෙම ආනයන සීමා දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබේ .
 
මත්ස්‍ය සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අසීමිත ලෙස ආනයනය කිරීම හේතුවෙන් දේශීය ධීවරයා ගැටළු රැසකට මුහුණ දී සිටින බවත් ධීවරයින් පෙන්වා දී තිබේ.
 
 එමෙන්ම ප්‍රති අපනයන සහ විවිධ නිෂ්පාදන සදහා යැයි පවසමින් විශාල වශයෙන් වාර්ෂිකව ලංකාවට මත්ස්‍ය තොග ආනයනය කරන බවත්, ප්‍රතිඅපනයනය හා අගය එකතු කළ  නිෂ්පාදන කටයුතු සදහා යැයි පවසා ගෙන්වන එම මත්ස්‍ය තොග දේශීය වෙළදපලේ අලෙවි  කිරීමෙන් දේශිය  ධීවරයා අපහසුතාවට පත්වන අයුරු සම්බන්ධයෙන් ධීවර සංගම්  මීට පෙර කරුණු දක්වා තිබිණි.
 
 අනතුරුව  ඒ පිළිබඳව සළකා බලමින් මෙම තීරණය ගන්නා ලෙස ධීවර  රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා උපදෙස් ලබා දී  ඇති බව අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
 ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව 2018 වසරේ ආනයනය කර ඇති ප්‍රමාණය මෙට්ට්‍රික් ටොන් 84463 කි. ඒ සදහා රුපියල් මිලියන 32726 ක මුදලක් වැය කර ඇත .
 
 කරවල , හාල් මැස්සන් , උබල කඩ , ටින් මාළු සහ සජීවී මසුන් [ විසිතුරු මසුන් ] වර්ග මෙලෙස ආනයනය කර තිබේ.
 
මේ වෙනුවෙන්  විශාල මුදලක් විදේශයන් වෙත ගලා යාම බරපතල තත්වයක් බවත්, දේශීය ධීවරයා රැකගැනීම සදහා වැඩි මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් නෙලාගැනීම සදහා ධීවරයා සවිබල ගන්වා , අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීම මගින් රටේ මත්ස්‍ය අවශ්‍යතාව සපුරාලීමට උපරිම දායකත්වයක් ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම මගින් විශාල මුදලක් රට තුල රදවාගැනීමටත් මේ තීරණයෙන් හැකිවනු ඇතැයි අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
 අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සදහා අවශ්‍ය මත්ස්‍ය තොග දේශීය ධිවරයාගෙන් ලබාගැනීමටත් , අපනයනය සදහා ද ගුණාත්මක මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය පිළිබදව වැඩි අවධානය යොමු කිරීමට කටයුතු  යොදා ඇති අතර , ප්‍රමාණවත් මත්ස්‍ය අස්වැන්නක් නොලැබෙන කාලසීමා සදහා පමණක් සීමාවන්ට යටත්ව මත්ස්‍ය ආනයනය සදහා අවසර ලබාදීමටත් අමාත්‍යංශයේ  අවධානය යොමු  වී තිබේ.
 
 
(36698)