ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ  වසර හයක කාලයක් සේවය කරන අනියම් , ආදේශක සහ තාවකාලික  සේවකයින් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලමින් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අද (10) විරෝධතාවක නිරතවූහ.

කොළඹ 10 ඕල්කට් මවතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ මූලස්ථානය ඉදිරිපිට දී මෙම විරෝධතාව පැවැත්විණි.

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ  සාමාජිකයන් දෙදෙනකු
දුම්රිය  මූලස්ථානයේ  පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක  වහලය මත නැග විරෝධතාවයට සහයෝගය දැක්වූහ.

(ඡායාරූප - චතුර එස් .කොඩිකාර)