(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ )

පුත්තලම සහිරා ජාතික පාසලේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට අද ( 30 ) පවුල් 15 ක පුද්ගලයින් 67 දෙනෙකු එක්වි සිටි බව යුද හමුදාව පවසයි.
 
සහිරා ජාතික පාසලේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත ඊයේ 29 දින සවස වන විට පවුල් 12 ක සාමාජීකයින් 57 දෙනෙකු එක්වි තිබු බව කියයි.
 
මෙම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත යුධ හමුදාව සියලුම පහසුකම් ලබා දිමට කටයුතු කරමින් සිටි එසේම ආරක්ෂාව ද යුධ හමුදාව යටතේ සිදුවන බව කියයි.
 
මෙම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිනෙන පිරිස දින 14 ක කාලය යන තුරු භාහිර කිසිදු පුද්ගලයින් සමග සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවත් එය අධික්ෂණය කිරිමට සිසිටිවි කැමරා සවිකිරිමටද යුධ හමුදාව කටයුතු කරමින් තිබුණි.