(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

පරිපාලන වියදම් දීමනාව ලබාදීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 6ක් මුල්කරගනිමින් දිවයින පුරා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සංවර්ධන නිලධාරීන් හෙට(4) වැඩවර්ජනයක හා උද්ඝෝෂණයක නියැළෙන බව සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි මහතා ‘ලංකාදීප’ යට පැවසීය.

ඒ අනුව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25 හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 336 ක සේවයේ නියුතු 16,000 කට ආසන්න සංවර්ධන නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම විරෝධතාවයට එක්වන බව සූරියආරච්චි මහතා කීවේය. 

ගම්පෙරළිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් පූර්ණකාලීන රාජකාරී වගකීම දරණ සංවර්ධන නිලධාරීන්ට අදාළ ව්‍යාපෘතියෙන් වෙන්වන පරිපාලන වියදම්වලින් දීමනාවක් ලබා නොදීම, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් මෙහෙයවන ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන වැඩසටහනට අදාළ රාජකාරියේ යෙදෙන සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ලබාදීමට පොරොන්දු වූ රුපියල් 3000 ක දීමනාව ලබානොදීම, 2013 සිට මේ දක්වා පුරප්පාඩු සේවා ස්ථානවල රාජකාරි සිදුකිරීම වෙනුවෙන් සංවර්ධන නිලධාරීන්ට රාජ්‍ය සේවය අනුව හිමිවිය යුතු වැඩබැලීමේ දීමනා මේ දක්වා ලබා නොදීම, 2013 සිට මේ දක්වා මාසික ගමන් වියදම් දීමනාවක් ලබා නොදීම, පිළිගත හැකි සුදුසු ස්ථාන මාරු පටිපාටියක් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම හා සංවර්ධන නිලධාරීන්ට ව්‍යවස්ථාව අනුව සංවර්ධන විෂය ඇතුලූ සුදුසු රාජකාරී සහිත රාජකාරී ලැයිස්තුවක් 2013 සිට මෙතෙක් ලබා නොදීම අදාළ ඉල්ලීම් හය වේ. 

වසර හයක් තිස්සේ පැවැති මෙම වෘත්තීය ගැටලූවලට අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් ඇතුළු ආණ්ඩුවේ දේශපාලන අධිකාරියෙන් විසඳුම් ඉල්ලා සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වුවද අදාළ ගැටලූවලට විසඳුමක් නොලැබීම නිසා මෙසේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීර්ණය වීමට සිදු වී යැයි ද ඔහු කීය.  

කෙසේ වෙතත් අදාළ ඉල්ලීම් හෙට දිනයේදී ලබාදීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වන්නේ නම් ගම්පෙරළිය වැඩසටහනෙන් හා ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහනෙන් මෙන්ම වැඩබැලීමේ රාජකාරීවලින් ඉවත්වීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වන්නේ යැයි ද සූරියආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.