නාලක සංජීව දහනායක
 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද රාත්‍රී 10ට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව ආරංචි මාර්ග කියයි.