(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

ගිනි බත් කිරීම් පහරදීම් ඇතුලූ ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවලින් ඉවත් වන්නැයි ඒ ක්‍රියාවල යෙදී සිටින ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

ම්ලේච්ඡ ක්‍රියාවලින්  රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කළ නොහැකි බව පැවසූ විපක්ෂනායකවරයා ඉන් අත්වන්නේ විනාශය පමණක් බවද සඳහන් කළේය.

රටේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය පැතිරවූ අයට එරෙහිව තම රජයක් යටතේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඔහු පැවසුවේය.

පළමුවෙන්ම සාමකාමී වන්නැයි  සියලු ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.