(ඩයනා උදයංගනී)

පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ බැංකුවල මූල්‍ය තත්වයන් ආරක්ෂා කරගනිමින් ණය ලබාගෙන ඇති ව්‍යවසායකයන් වෙත උපරිම සහන ලබා දෙන්නැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා රාජ්‍ය බැංකු ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ද්‍රවශීලතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් බැංකු සිය පොලී අනුපාතයන් ඉහළ දමා තිබීම තුළ ඇතැම් ව්‍යවසායකයන් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

බැංකු පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එම පියවර  අත්‍යාවශ්‍ය වුව ද ව්‍යවාසයකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම ද අතිශය වැදගත් බව සියඹලාපිටිය මහතා කීවේය.

එබැවින් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ලබා දී ඇති මාර් ගෝපදේශ අනුව යමින් අදාළ සහන ලබා දීමට ඇති හැකියාව සොයා බලන්නැයි ඔහු බැංකු ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළ අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්නා පියවර පිළිබඳව අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කරන ලෙස ද රාජ්‍ය බැංකුවලින් ඉල්ලීමක් කළේ ය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ රාජ්‍ය බැංකු ප්‍රධානීන් සමග මුදල් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදීය.