අංජුල මහික වීරරත්න
 
ජනාධිපතිවරයාට ව්‍යවස්ථානුකූලව නියෝග හා විධාන ලබාදිය හැක්කේ තමන් යටතෙහි ඇති අමාත්‍යාංශයෙහි ලේකම්වරුන්ට පමණක් බවත් ඒ තත්ත්වය යටතේ ජනාධිපති සියලුම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට නියෝග, විධාන නිකුත් කිරීම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ. සී. අලවතුවල මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියයි. 


එම නිවේදනයේ මෙසේද සඳහන් වේ.