(විනීතා එම්. ගමගේ)
 
අපොස උසස් පෙළ නව නිර්දේශයේ ජීව විද්‍යා විෂයයෙහි ගුරුවරුන් සඳහා වන පරිශීලන ග‍්‍රන්ථය මේ වනතුරුත් මුද්‍රණය කර නැතැයි ගුරු සංගම් චෝදනා කරති. 
 
ලබන අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගයට තවත් මාස තුනක් පමණක් ඉතිරිව තිබියදීත් එම පරිශීලන ග‍්‍රන්ථ තමවත් මුද්‍රණය කර නැති බවත් එය අන්තර්ජාලයේ පමණක් පළ කර ඇති බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ජෝෂප් ස්ටාලින් මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.
 
එය ද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පළ කිරීම නිසා සිංහල හා දෙමළ භාෂාවෙන් විෂය හදාරන සිසුන්ට බලවත් අසාධාරණයක් වන බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය. 
 
ජීව විද්‍යා විෂයයට අදාළ ඒකක 10ක් පරිශීලන ග‍්‍රන්ථයේ අඩංගු විය යුතු  නමුත් අන්තර්ජාලයේ ඉංග‍්‍රීසි භාෂාවෙන් පළවී ඇති ග‍්‍රන්ථයේ ඇත්තේ ඒකක 8 ක් පමණක් බව කී ස්ටාලින් මහතා ලබන අගෝස්තු මාසයේ විභාගයට පෙනී සිටින උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා හදාරන දරුවන්ට සිදුවන අසාධාරණයට වගකියන්නේ කවුදැයි විමසා සිටියේය. 
 
පරිශීලන ග‍්‍රන්ථය යනු විෂය අන්තර්ගතය කෙතරම්දුරට ඇත්දැයි පැහැදිලි කරමින් ගුරුවරුන් සඳහා නිකුත් කෙරෙන ග‍්‍රන්ථයක් බවත් නව නිර්දේශයට අදාලව ගුරු අත්පොත් නිසිවේලාවට ගුරුවරුන් වෙත නොලැබුණු බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.