රොමේෂ් මධුෂංඛ
 
මන්නාරම, පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයෙන් හමුවු සමූහ මිනීවලේ අද (5) දක්වා සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී මිනිස් ඇටසැකිලි සිරුරු 252 ක් හමුවූ බවට කැනීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ මෙහෙයවන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

මන්නාරම් සමූහ මිනිස් වලේ දින 111 ක් පුරාවට සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී මිනිස් සිරුරු ඇටසැකිලි 252ක් හමු වී ඇති අතර ගොඩගත් සිරුරු 252න් සම්පූර්ණ සිරුරු කොටස් 246 කට අදාළ සිරුරු වෙන්කර ‍තමන්ගේ බාරය යටතේ මන්නාරම අධිකරණ සංකීර්ණයේ විශේෂිත කුටියක තැම්පත් කර ඇති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම මන්නාරම් සමූහ මිනිස් වලේ සිදුකරන ලද කැනීම් කටයුතු වලදී හමු වූ සිරුරු 235න් ළමුන්ගේ බවට සැකකරන සිරුරු 18 ක් හමුවී ඇති බවටද විශේෂඥ වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

සමූහ මිනිස් වලේ කැනීම් කටයුතු පසුගිය නොවැම්බර් 14 වැනි දා තාවකාලිකව නවතා දැමුණු අතර පසුව නොවැම්බර් 27 වැනි දා නැවත කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කරන විට මිනිස් සිරුරු 235 ක් හමු වී තිබිණි.

එදින සිට මේ දක්වා සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී තවත් සිරුරු 17 ක් අද වන විට හමු වී ඇත.

මේ අතර පසුගිය 27 වැනිදා මිනිස් වලේ කැනීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ජර්මන් තානාපතිවරයා ඇතුළු විදෙස් මාධ්‍යවේදීහු පිරිසක් මන්නාරම් අධිකරණයේ අවසරය මත සංචාරයක නිරතවූහ.

මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැඟීල්ල කඩා දැමීමෙන් ඉවත් කළ පස් රැගෙන ගිය මන්නාරම එමිල් නගර් ප්‍රදේශයේ පස් ගොඩක තිබි මාර්තු 26 වැනිදා අස්ථි කොටස් තොගයක් හමුවීමෙන් පසුව අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ආරම්භ කරනු ලැබීය. 

මන්නාරම පොලිසිය අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව පළමුව මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් ඒ. ජි. ඇලෙක්ස් රාජා මහතාගේ නියෝග යටතේ අදාළ ස්ථානයේ කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබීය. 

වර්තමානයේ මන්නාරම නව මහේස්ත්‍රාත් ආර්. සර්වනරාජා මහතාගේ නියෝග යටතේ විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය සමීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා, මන්නාරම පොලිස් නිලධාරීන්, මන්නාරම අධිකරණ නිලධාරීන් සහ රජයේ රස පරීක්ෂක නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය යටතේ අදාළ ස්ථානයේ පරීක්ෂණ පැවැත්විණි.