මලිෂා ගුණවර්ධන

කොරෝනා ආසාදනය වී අයිඩිඑච් රෝහලේ පුතිකාර ලබමින් සිටි තවත් එක් ⁣ආසාදිතයකු සුවය ලබා පිටත්ව ගිය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී සුවය ලබා පිටව ගිය රෝගින් සංඛ්‍යාව 10 ක් වේ.