(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)

දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ මධ්‍යම රජය විසින් 2019 වර්ෂය තුළ  රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයට ලැබුණු මුදලින් 66%ක් දිස්ත‍්‍රික්කයේ මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා යොදවා ඇති බව දිස්ත‍්‍රික් අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රමසම්පාදන) ඩබ්.පී. සමන්තිලක මහතා රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට දැනුම් දුන්නේය.

රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් පසුගියදා රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණ ශ‍්‍රවනාගාරයේ දී මෙම රැස්වීම පැවැත්විණි.

එහි ලේකම්ධුරය දරන්නේ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මියයි.

එහිදී රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප‍්‍රගතිය පැහැදිලි කරමින් අදහස් දැක්වූ දිස්ත‍්‍රික් අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රමසම්පාදන) ඩබ්.පී. සමන්තිලක මහතා මෙසේ කීය.

2019 වසර තුළ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හරහා ලැබුණු ප‍්‍රතිපාදන වලින් රුපියල් මිලියන 1838ක් වැයකර මාර්ග කිලෝමීටර් 211ක් ද පාලම් 3ක් ද සංවර්ධනය කළ බවත් ජීවනෝපාය සංවර්ධනයට මිලියන 110ක් වැයකළ බවත් එය ප‍්‍රතිශතයක් ලෙස 3.9%ක් බවත් ඔහු පැවසීය.

පාසල් දරුවන්ට ගොඩනැගිලි 52ක් සහ ක‍්‍රීඩාපිටි ඇතුළු අධ්‍යාපන භෞතික සම්පත් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 105ක් වැයකළ බවද දිස්ත‍්‍රික් අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රමසම්පාදන) ඩබ්.පී. සමන්තිලක මහතා සඳහන් කළේය.

මිලියන 14ක් වැයකර සුලූවාරිමාර්ග 45ක් සංවර්ධනය කළ අතර එය 0.4%ක ප‍්‍රතිශතයක් බව ද ඔහු කීය.

මීට අමතරව විහාරස්ථාන 341ක්, කෝවිල් 159ක් මුස්ලිම් පල්ලි 31ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 290ක් වැය කළ බවද සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ විදුලිය නොමැති නිවාස 645කට අලූතින් විදුලිය ලබාදන් බවද දිස්ත‍්‍රික් අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රමසම්පාදන) ඩබ්.පී. සමන්තිලක මහතා රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට දැනුම් දුන්නේය.