( පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි )

කෝවිඩ් - 19 වයිරසයේ බලපෑමෙන් පසුව ජන ජීවිතය යථාවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මීරිගම දුම්රිය ස්ථානයේ සිට සේවා ස්ථාන සඳහා යාමට මගින් 84 දෙනකුට පහසුකම් සලසා තිබුණා ද එයින් 50 ක් පමණ දෙනා පැමිණ සිටියේ නැත.  

මගින් 35 දෙනෙකු නියමිත පරිදි අවසර පත්‍ර ලබා ගත් අතර  ගම්පහ ප්‍රදේශයේ සේවා ස්ථාන සඳහා යන මගීන් වෙනුවෙන් එම දුම්රිය නොනැවැත්වීම හේතුවෙන් මගීන් කිහිප දෙනෙක් ආපසු ගියහ. මීරිගමින් ආරම්භ කළ දුම්රිය ඉන් අනතුරුව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ දෙමටගොඩ මරදාන සහ කොළඹ කොටුව යන දුම්රිය ස්ථාන වල පමණි

දුම්රිය මගීන්  නිසි ක්‍රමවේදය මත දුම්රිය ස්ථානයට ඇතුළු කර ගැනීම දුම්රිය බලධාරීන්ගේ හා පොලීසිය මැදිහත් වීම මත අද( 11 ) උදේ සිදු කෙරිණි.  දුම්රිය මගීන්ට ලැබී ඇති දුරකථන පණිවිඩය පරීක්ෂාකර බලා අදාල අවසර පත්‍රය ලබාදී ලබා ඔවුන් දුම්රියපළට ඇතුළත් කරගනු ලැබිණ.

තවත් මගීන් පිරිසක් රාජකාරි ස්ථාන සඳහා ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා ගැනීම සඳහා දුම්රිය පලට පැමිණියද ලැබී ඇති නාම ලේඛනයේ නම සඳහන් නොවීම හේතුවෙන් ඔවුනට දුම්රිය ගමන් කිරීම අවස්ථාව ලැබුණේ නැත .

මෙම දුම්රිය ද නියමිත වේලාවට වඩා විනාඩි විස්සක පමණ ප්‍රමාදයකින් යුතුව ධාවනය කරනු ලැබිණි .