(අංජුල මහික වීරරත්න)                                   
 
ජනතාවට සිතාගන්නට බැරි අදහාගන්න බැරි අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන බව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අද(24) පැවැසීය.
 
ජනතාව අපේක්ෂා කරන සහන සියල්ලම මෙවර අයවැයෙන් ලබාදෙන බව කී අමාත්‍යවරයා ලබන පෙබරවාරියේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන බවද සඳහන් කළේය.
 
මුදල් අමාත්‍ය ලෙස මංගල සමරවීර මහතාත් සභානායක ලෙස තමාත් සාකච්ඡා කර අයවැය ඉදිරිපත් කරන දිනය තීරණය කරන බවද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කීය.
 
අමාත්‍ය ධුරයෙහි වැඩ බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පැවැති මාධ්‍ය හමුව අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවැසීය.
 
(ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක)