(බිඟුන් මේනක ගමගේ)
 
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයේ නිර්මාණ ඇගයීමට ලක්කරන ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සම්මාන උළෙලක් වන විශ්ව සමුළු සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඉදිරිපත් වූ ග්‍රාස් හොපර්ස් ආයතනයට සම්මානයක් හිමිව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය(ICTA) පවසයි.
 
භාණ්ඩයක් එක් තැනක සිට තවත් තැනකට බෙදා හැරීම ඵලදායී සහ කාර්යක්ෂම ලෙස සිදුකිරීම සඳහා යොදාගත හැකි මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය වෙනුවෙන් මෙම සම්මානය පිරිනමා ඇත.
 
එම මෘදුකාංගය විශ්ව සමුළු සම්මානයට යොමුකර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA)පවත්වන ලද ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන උළෙලේදී සම්මානයට පත්වීමෙන් පසුවය.
 
පෘතුගාලයේ ලිස්බන්හි පැවැති මෙම සම්මාන උළෙලට රටවල් 178 ක් නියෝජනය කරමින් තරගකරුවන් 400 කට අධික පිරිසක් ඉදිරිපත්ව සිටි බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපෘති කළමණාකාරිනී ඉදුමිණි කොඩිකාර මහත්මිය පැවසුවාය.