චමිල් රූපසිංහ

ගෝලීය වසංගතයක් බවට පත් වි ඇති කොරෝනා රෝගී තත්වයෙන් පල්ලකැළේ බෝගම්බර බන්ධානාගාරයේ සිර හා සැකකරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් බන්ධානාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් ටී.ජේ.ඩබ්ලිව් තෙන්නකෝන් මහතාගේ උපදේශකත්වයෙන් හා බෝගම්බර බන්ධානාගාරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකාරී ආර්.එම්. සෙනරත් බංඩාර මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ සිදුකරනු ලබයි.

මෙහිදි නිළධාරී මණ්ඩලය ඇතුල්වන හා පිටවන විට දෑත් සෝදා පවිත්‍ර කර ගැනීම සදහාත් ආයතනය වෙත දිනපතා ඇතුල්වන සිර හා සැකකරුවන් සදහා දෑත් පිරිසිදු කර ගැනිම සදහාත් ආයතනය තුල මේ වන විට රදවා ඇති සියලුම කාන්තා හා පිරිමි සිර හා සැකකරුවන් ඔවුන් රදවා සිටින වාට්ටු තුල හා පිටත දෑත් පිරිසිදු කර ගැනීම සදහා ජල පහසුකම් හා අවශ්‍ය උපකරණ සවිකර භාවිතා කිරිමට කටයතු කිරිම සකසා ඇත.

එහිදි සියලුම සිර හා සැකකරුවන් රදවා සිටින පිරිමි හා කාන්තා අංශ වෙත විශේෂිත ස්ථාන සකස් කර දිනපතා එම අංශ වල නේවාසික නේවාසිකාවන් සදහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රථිකාර ලබා දිම සදහා වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල එම වාට්ටු වලටම ගොස් ප්‍රථිකාර ලබා දිමේ වැඩ සටහනක් ද ආරම්භ කර ඇති බව බෝගම්බර බන්ධානාගාරයේ ජේශ්ඨ අධිකාරී ආර්.එම්. සෙනරත් බංඩාර මහතා පැවැසිය.