කොරෝනා  වයිරසයෙන් (කොවිඩ්-19) බේරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ  කැරිබියන් දූපත්   ආරක්ෂාකාරී  රටවල් දෙකක් ලෙස සිය පුරවැසියන්ට එක්සත් රාජධානිය දැනුම්  දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කැරිබියන් දූපත්වල පවතින අධික උණුසුම හේතුවෙන් වයිරසය පැතිරයාම ඉතාම අඩුවෙන් වාර්තා වන බව එරට සංචාරක රැකියා  නියෝජිත ආයතනක් වන පී.සී.ඒජන්සියේ  ප්‍රධාන විධායක පාවුල් චාල්ස්  මහතා පවසයි.

ලොව පුරා උපදේශන සේවා, වෙළඳ නියෝජනය, අවදානම් තත්ත්වයන් වලදී  ගුවන් සමාගම් සමඟ සන්නිවේදනය, හෝටල්, සංචාරක මණ්ඩල, සංචාරක ක්‍රියාකරුවන්, මගී ප්‍රවාහන නෞකා, සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන සහ අවන්හල් යන ආදිය බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරක නියෝජිත ආයතන සේවා  පී.සී.ඒජන්සිය විසින් සිදුකරනු ලබයි.