(මනෝජ් හර්ෂික)


මාලදිවයිනේ පැවැත්වෙන ඉන්දීය සාගර සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සැප්තැම්බර් 02 දින මාලදිවයින් රාජ්‍ය බලා පිටත්වීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල සඳහන් කරයි.
 

මෙම සමුළුවේ සභාපතිධුරය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හොබවන අතර මාලදිවයිනේ පැරඩයිස් අයිලන්ඩි රිසෝට් හෝටලයේ දී සැප්තැම්බර් 03 සහ 04 දිනයන්හි දී සමුළුව පැවැත්වේ.
 
මාලදිවයින් ජනාධිපති ඊබ්‍රහිම් සෝලි මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා මාලදිවයින් සංචාරය සඳහා සහභාගී වන අතර ද්වීපාර්ශවීය සබඳතා,විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි නව සහයෝගීතාවන් ගොඩනගා ගැනීම,දෙරට ම බලපාන කලාපීය සහ ගෝලීය කටයුතු පිළිබඳව අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා මෙම නිල සංචාරයේදී අපේක්ෂා කෙරේ.