(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)
 
ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයත් රුපියල් එක්කෝටි විසිලක්‍ෂයක මුදලක් වංචා කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ ජල සම්පාදන හා ජලාප‍වාහන මණ්ඩලයේ කැලණිය ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ හිටපු ගණකාධිකාරීවරයාට වසර 37ක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඩුවමක් නියම කළ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහතා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට රුපියල් එක්කෝටි තිස්ලක්‍ෂයක වන්දියක් ගෙවීමටද අද (02) නියම කළේය.
 
ජල සම්පාදන හා ජලාප‍වාහන මණ්ඩලයේ කැලණිය ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ හිටපු කළමණාකරුගේ අත්සන ව්‍යාජ ලෙස යෙදීමේ චෝදනාවට විත්තිකරු වරදකරු කරමින් නියම කළ සිරදඩුවමට අමතරව රුපියල් ලක්‍ෂ 40ක දඩ මුදලක් ද විත්තිකරුට නියම කළ විනිසුරුවරයා දඩ සහ වන්දි මුදල් නොගෙවුවහොත් තවත් අමතර වසර 23ක බරපතල වැඩ සහිත සිරද`ඩුවමක් ලබාදීමට ද නියම කළේය.
 
මීට වසර 14කට පෙර මෙම වංචාව සිදුකිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වීම නිසා මෙලෙස දඩුවම් නියම වූයේ ජල සම්පාදන හා ජලාප‍්‍රවහන මණ්ඩලයේ කැලණිය ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ගණකාධිකාරීවරයා ලෙස කටයුතු කළ ආනන්ද මාබෝල (66) මහතාටය.
 
2005 වසරේදී ජල සම්පාදන හා ජලාප‍්‍රවහන මණ්ඩලයේ කැලණිය ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ගණකාධිකාරීවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් එහි කළමණාකාරවරයාගේ අත්සන චෙක්පත් 57කට ව්‍යාජ ලෙස යොදා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අයත් රුපියල් එක්කෝටි විසිලක්‍ෂයක මුදලක් වංචා කිරීම ඇතුළු චෝදනා හයක් යටතේ නීතීපතිවරයා විසින් විත්තිකරුට එරෙහිව නඩු පවරා තිබිණි.