(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න )

ඉන්ධන ප්‍රශ්නය  හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්  දින 3 කට සීමා කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව ඊයේ තීරණය කළේය.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් ලබන 7 වැනිදා සහ 8 වෙනිදා නොපැවැත්වෙනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද පෙරවරුවේ රැස් විය.