(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ  අංජුල මහික වීරරත්න)

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රශ්න විමසීම සඳහා ලබන 3 වැනිදා  සඳුදා දිනය  සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අද තීරණය කළේය.

එසේම පාර්ලිමේන්තුව ලබන 3 වැනි සදුදා  සිට  7 වැනි සිකුරාදා දක්වා දින 5ක් රැස්වීමටද තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද පෙරවරුවේ රැස්විය.