විභාගය යනු ජීවිතය නොවේ. එහෙත් එය සමනොල ගිරිහිස පරයන බලාපොරොත්තු කන්දකි. ඒ බලාපොරොත්තු ජීවමාන යථාර්ථයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හදවතේ ගැඹුරුම තැනින් නිපැදෙන අව්‍යාජ ශුභාශිංසන ඇවැසි වේ.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ආරම්භ වූ අද කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය ඉදිරිපිට මේ දසුන් ඒ අව්‍යාජ ශුභාසිංසනයේ අරුත මනාව නිරූපණය කරයි.

(ඡායාරූපය: ළහිරු හර්ෂණ)