(විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1 ක ණය පහසුකම යටතේ යළ කන්නයට අවශ්‍ය යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 65000 ක ප්‍රමාණයක් ලබා දීට  ඉන්දීය රජය තීරණය කර ඇත.

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් මිලින්ද මොරගොඩ මහතා සහ ඉන්දියාවේ පොහොර දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් රාජේශ් කුමාර් චතුර්වේදී මහතා අතර හමුවකදි මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව යූරියා පොහොර ලබා දීමේදී චතුර්වේදී මහතාගේ මැදිහත් වීම පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් මිලින්ද මොරොගොඩ මහතා ස්තුති කළේය.

දැනට පවතින ණය පහසුකම යටතේ සහ ඉන් ඔබ්බට ඉන්දියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රසායනික පොහොර අඛණ්ඩව සැපයීම සහතික කිරීමේ ක්‍රම සහ කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ මොරොගොඩ මහතා සහ චතුර්වේදී මහතා තවදුරටත් සාකච්ඡා කළහ.

මෙම හමුවට නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් නිලූක කදුරුගමුව,උපුල් පුෂ්පකුමාර සහ ගාමිණි සරත් ගොඩකන්ද යන මහත්වරුන් සහභාගී වූහ.