(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු  සහ නිපුන් ගරුක)

පරිගණක පද්ධතියේ බිඳවැටීම් හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටවූ බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහනවල (මෝටර් බයිසිකල් හා ත්‍රී රෝද රථ හැර අනෙකුත් වාහන) වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඔක්තෝම්බර් 15 වන සිකුරාදා දින සිට නැවත ආරම්භ කරන බව බස්නාහිර පළාත් ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

පරිගණක පද්ධතිය වරින්වර බිඳවැටීම් හේතුවෙන්, දිවයින පුරා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පසුගිය දිනයන්හිදී අඛණ්ඩව සිදුනොවුණි.

මේ  පිළිබඳව සලකා බලමින්  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික නියෝජිතායතනය, බස්නාහිර පළාත්  ආණ්ඩුකාර රොෂාන් ගුණතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, අද (13) පවත්වන ලද සාකච්ඡාවේදී  සියලු කටයුතු යළි යථා තත්ත්වයට රැගෙන කටයුතු කිරීමට  එකඟතාවය පැමිණි බව බස්නාහිර පළාත් ලේකම් කාර්යයාලය පවසයි.

ඒ අනුව වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබාදීම බස්නාහිර පළාත් මෝටර්රථ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්, කොළඹ, ගම්පහ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වල සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් සිදුකරන බව නිවේදනය ලේකම්  කාර්යයාලය කියයි.

දැනට පවතින පරිගණක පද්ධතියේ ධාරිතාව සැලකිල්ලට ගනිමින් බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි සියලුම වාහන සඳහා වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ඔක්තෝම්බර් 27 වන දින සිට යථාවත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ලේකම් කාර්යයාලය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

එසේම, www.motortraffic.wp.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට අද (13)  සිට පස්වරු 5.00 සිට පසුදා පෙරවරු 7.00 දක්වා පිවිසීමෙන් බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි සියලුම වාහන සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමවේදය (online) ඔස්සේ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීමට පහසුකම්  සලසා ඇති බව  ලේකම් කාර්යයාලය කියයි.

ඒමෙන්ම මීට පෙර දැනුම් දී ඇඇති පරිදි 2021.08.12 සිට කල් ඉකුත්වන  බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වාහන ආදයම් බලපත්‍රහිමියන්ට 2021.12.31 තෙක් ලබා දී ඇති සහන කාලය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බවද ලේකම් කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.