(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

නාරාහේන්පිට පෞද්ගලික රෝහලක රථ ගාලක තිබී අද සවස අත්බෝම්බයක් සොයාගත් බව නාරාහේන්පිට පොලිසිය කියයි

සේවකයන්ගේ රථ ගාලේ කෙළවරක වන්නට මෙම අත්බෝම්බය හමුවී ඇතැයි පොලිසිය කියයි.