(අංජුල මහික වීරරත්න)

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙි තිබූ සාන්ද්‍ර අම්ල තවමත් මුහුදු ජලයට එක් වී නැති තත්ත්වයක් යටතේ ඉදිරියේදී ඒවායින් මත්ස්‍ය සම්පතට වන හානිය පිළිබඳව ආණ්ඩුව කිසිදු අවධානයක් යොමු කර නැතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් මාළු පමණක් අනුභව කරන විශාල ජනතාවක් ලංකාවේ ජීවත් වන බව කී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ පුරවැසියන්ට රජය දෙන විකල්ප ප්‍රෝටීනමය ආහාරය කුමක්දැයි ප්‍රශ්න කළේය.

දැනටමත් එළවළු මිල අතිශය ඉහළ ගොස් තිබෙන බව පෙන්වා දුන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දී කුකුළු මස් ඇතුළු මාංශ වලද මිල වැඩිවන බව කියා සිටියේය.

අනාගතයේ දී ජනතාවට මුහුණ දීමට වන ප්‍රශ්න කිසිවක් ගැන වත්මන් රජයට දුරදක්නා නුවණින් ක්‍රියා කිරීමට පවතින නොහැකියාව මේ ප්‍රශ්නයේදීත් ප්‍රබලව පෙනෙන්නට තිබෙන බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය