විවිධත්වය, සාධාරණත්වය හා අන්තර්කරණය සම්බන්ධයෙන් ජෝන් කීල්ස් සමූහය තුළ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සහ ඒවායෙහි වැදගත්කම වඩාත් හොඳින් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා විශේෂ සන්නාමයක් ලෙස පසුගිය වසරේදී 'ONE JKH' හඳුන්වා දෙන ලදි.

ජාතිය, ආගම, ලිංගික හැඩගැස්ම සහ අනන්‍යතාව, වයස සහ හැකියාව ආදිය පිළිබඳව කිසිදු භේදයකින් තොරව ජෝන් කීල්ස් සමූහය තුළ කාටත් සමතැන් හිමිවන බව සහතික කිරීම මෙහි මූලික අරමුණ වී තිබේ. 'ONE JKH' ලාංඡනය සඳහා භාවිත කර ඇති වර්ණ මගින්ද ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව මෙන්ම, ආබාධිතභාවය හා විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් සහ LGBTIQ අනන්‍යතාව සහිත පුද්ගලයන්ද නියෝජනය වී ඇත.

පසුගිය වසර 5 ක කාලය තුළ, විවිධත්වයේ විවිධ පැතිමානයන්ට අදාළව ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය ප්‍රධාන පෙළේ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාවට නංවා තිබේ. ස්ත්‍රී පුරුෂ විවිධත්වය සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, තීරණ ගැනීමේ මට්ටම් ඇතුළුව සමස්තයක් ලෙස සමාගම තුළ කාන්තා නියෝජනය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් IFC She Works Sri Lanka සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ 'Global Compact' හි වැඩසටහනක් වන Target Gender Equality සමග අත්වැල් බැඳගැනීමට ජෝන් කීල්ස් සමූහය කටයුතු කළේ ය. ජෝන් කීල්ස් සමූහය, තම ව්‍යාපාරික ස්ථාන තුළ වඩාත් පහසුවෙන් රෝද පුටු භාවිත කිරීමේ පහසුකම් සැලසීමට පියවර ගෙන තිබේ.

LGBTIQ අනන්‍යතාවන් සහිත පුද්ගලයන් සිය අන්තර්කරණ ප්‍රතිපත්ති මගින් ආවරණය කිරීමට නිල වශයෙන් කටයුතු කළ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික සමාගම ජෝන් කීල්ස් සමූහයවීම විශේෂත්වයකි.

කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ උත්සාහයේ එක් පියවරක් වශයෙන්, තම කාර්ය මණ්ඩලය හා සැපයුම් දාමය තුළ කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීමට ජෝන් කීල්ස් සමූහය දැඩි ලෙස අවධානය යොමුකර තිබේ. වසර 5 ක කාලයක් තුළ තම කාර්ය මණ්ඩලයේ කාන්තා නියෝජනය සියයට 40 ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බව සමාගම 2021 වසරේදී නිවේදනය කළේ ය.

ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ස් පී.එල්.සී. (JKH) යනු විවිධාංගීකෘත කර්මාන්ත අංශ 7 ක් පවතින, සමාගම් 70 කට වැඩි ගණනක් මෙහෙයවනු ලබන, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ විශාලතම ලැයිස්තුගත සමාගම වන අතර, 14,000 කට අධික පිරිසකට රැකියා ලබාදෙන JKH ආයතනය වසර 16 ක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ගෞරවණීය ආයතනය ලෙස LMD සඟරාව මගින් ශ්‍රේණිගත කර ඇත.