(ඩයනා උදයංගනී)

කොළඹ වරායට ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයේදී මැයි මස 20 වන දින ගිනි ගැනීමට ලක්වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න පාලනය කරගැනීම සඳහා සහය දුන් ඉන්දීය නෞකාවන්හි අණදෙන නිලධාරීන් වෙත ඇගයීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතා අතින් කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේදී ඊයේ (10) සිදුකෙරිණි

ගින්න කළමනාකරණය කිරීමට සහය දුන් ඉන්දීය වෙරළ ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ‘සමුද්‍ර ප්‍රහාරී’, ‘වජ්රා’ සහ ‘වෙබාව්’ යන නෞකාවන්ගේ අණදෙන නිලධාරීන් වෙත මෙසේ සේවය ඇගයීමේ ලිපි පිරිනැමිණි.

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ ඇතිවූ ආපදා තත්වය කළමනාකරණය කරගැනීම සඳහා සහය වන ලෙස නාවික හමුදාපතිවරයා විසින් ඉන්දියානු වෙරළ ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කළ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ඉන්දීය වෙරළ ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ‘වෙබාව්’ සහ ‘වජ්රා’ නෞකාවන් මැයි 25, 26 දිනවලත්, සාගර පරිසර හානි වැළැක්වීමේ හා ගිනි නිවීමේ හැකියාවෙන් යුත් ‘සමුද්‍ර ප්‍රහාරී’ නෞකාව මැයි 29 දින ආපදාවට පත් නෞකාව පිහිටි මුහුදු ප්‍රදේශයට පැමිණ ගින්න පාලනය කිරීමේ මෙහෙයුමවලට එක්විය.

ඔවුන් කළ කැපවීම අගය කරමින්, නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතා අතින් ‘සමුද්‍ර ප්‍රහාරී’ නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී කේ සිතාරාම්, ‘වජ්රා’ නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී, ආඥාපති ඇලෙක්ස් තෝමස් යන මහත්වරුන් වෙත මෙලෙස සේවය අගය කිරීමේ ලිපි ප්‍රදානය කෙරිණි.