(යොහාන් භාසුර)

ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝ 12.5 ගෘහස්ථ සිලින්ඩරය මිල අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට රුපියල් 1,257 කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කිරීමත් සමඟ එම ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 2,750 ක් බවට පත්වූ බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ උසස් නිලධාරියකු ‘ලංකාදීප’යට පැවසීය.

මෙම මිල වැඩි වීමට පෙර ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝ 12.5 ගෘහස්ථ සිලින්ඩරයක් රුපියල් 1,493 ක මිලක පැවතුණි.

ලිට්‍රෝ කිලෝ 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 503 කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 1,101 ක් බවට ද, කිලෝ 2.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 231 කින් ඉහළ දැමීමත් සමඟ එම සිලින්ඩරය රුපියල් 520 ක් දක්වා ද, ඉහළ ගියේය.

ලාෆ් ගෑස් සමාගමේ නිලධාරියකුගෙන් ඊයේ රාත්‍රී කළ විමසුමකදී පැවසුවේ එම සමාගම මේ දක්වා නව මිල තීරණය කර නොමැති බවයි.