ගිනි මද්දහනෙ ගව් ගණනක් ගොස්      දුරට

තොලකට තෙමන දිය බිඳ ගෙන එන    මගට

ගැල ඇද යනු පිණිස ගොනු සවි නැති   කලට

කොහිවෙද අන්මගක් මේ මග හැර       අපට?

                                   ආරියසේන හඳුවල

(ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

රිදිමාලියද්ද වරාපිටියේ ගම්වාසීන්ට බීමට වතුර සොයා ඈත ගම්මානවලට යෑමට සිදුව තිබේ. ජලය රැගෙන එන්න ප්‍රවාහන පහසුකම් නැති නිසා ගොන් කරත්තයක් ගෙන උපයෝගී කර ගන්නා අතර ගොන්නු නැති නිසා ඊට හොඳ ශක්තිමත් දෙදෙනකු තෝරා ගෙන ඇත.  

ගම්මානය පුරා කෙටි කාලයක් තුළදි සීඝ්‍ර ලෙස ව්‍යප්තවන වකුගඩු රෝගයෙන් බේරීම සදහා ගැමියෝ පිටස්තර ගම්මානවලින් මෙසේ  ජලය ගෙන එනති.

ප්‍රදේශයේ ළිං ජලයේ කිවුල් ජලයෙන් වකුගඩු රෝගය සීඝ්‍ර ලෙස පැතිරී යන බව ගම්මු කියන අතර පානීය ජල ප්‍රශ්නයට කිසිදු බළධාරියකු මෙතෙක් විසදුමක් නොදුන් බව ඔවුහු කියති.

ගම්මානයේ ජනතාව ඈත ගම්මානවලට ගොස් පිරිසිදු පානිය ජලය පිරවු බදුන් ගැල් කරත්ත වල පටවා මින්සුන් විසින්ම කරත්තය ඇදගෙන එන අයුරු අප කැමරාවේ සටහන් වුයේ මේ අයුරිනි.