(තිළිණි ද සිල්වා)
 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ක්ෂේත‍්‍රයේ නියැළී සිටින පිරිස් සඳහා හැඳුනුම්පතක්  හඳුන්වා දීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.
 
මේ අනුව පෙදරේරු කර්මාන්තය, වඩු කර්මාන්තය, විදුලි කාර්මික ශිල්පී ආදී ක්ෂේත‍්‍රවල නිරත ප‍්‍රජාව සඳහා මෙම හැඳුනුම්පත නිකුත් කෙරෙන අතර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ඒකාබද්ධව මෙම හැඳුනුම්පත ලබා දෙනු ලැබේ.
 
විශේෂයෙන්ම මෙවැනි හැඳුනුම්පතක්  නිකුත් කිරීම මගින් ජනතාවට ගුණාත්මක හා විශ්වසනීය සේවාවක් ලබා ගැනීමට රුකුලක්  වෙතැයි ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සඳහන් කර සිටී.
 
තවද  එහි නිරතවූවන්ට සිය රැකියා සඳහා සේවාලාභීන් ආකර්ෂණය කරගැනීමට මෙන්ම  වෘත්තීමය වරප‍්‍රසාද තහවුරු කරගැනීමට මෙය බෙහෙවින් උපකාර වෙතැයි ද නියෝජිතායතනයේ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂ කාංචන තුඩුගල මහතා කියා සිටී.
 
මෙම හැඳුනුම්පත සඳහා වන  මෘදුකාංග සංවර්ධනය  කිරීම සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සහාය ලබා දීම නියෝජිතායතනය විසින් සිදුකෙරේ.
 
මේ සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉංජිනේරු ගැමුණු අලවත්තේගම සහ ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව යන මහත්වරුන් අතර නොබෝදා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේදී  සිදු කෙරිණි.