(පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි )​

​කිලෝමීටරයක පමණ දුරින් පිහිටි ගල්වළක දැමූ ගල්වෙලිල්ලක් හේතුවෙන් විසිවූ  ගල් කැබැල්ලක් නිවසක වහළට වැටී හානි සිදු වෙද්දී මාස හතරක් වයසැති නිවුන් දරුවන් හා ගැබිනි මවක අනූ නවයෙන් බේරී ඇතැයි 

අක්කර 20ක පමණ ප්‍රදේශයක පැතිරුණු මෙම ගල්ව‍ෙ වෙඩි දමා  කඩන අතර ඉන් විසි වූ ගල් කැබැල්ලක් මෙසේ වැටීමෙන් නිවසට හානි සිදුවී ඇතැයි නිවෙස් හිමියා පැමිණිලි කළ බව මීරිගම පොලිසිය කියයි.

වහලයට ගල් කැබැල්ල වැටී උළු කැට හා සිවිලම කැඩී බිත්තියේවූ විදුලි පේනුවකටද හානි සිදු කරමින් පුටුවක් මතට වැටී ඇතැයි හෙලිවී ඇත. 

මාස හතරක් වන නිවුන් දරුවන් දෙදොනා හා මවත් ​ ​නිවසේ සිටි ගැබිනියකත් මෙම සිද්ධියෙන් තුවාල නොලබා බේරී ඇත්තේ අනූ නවයෙන් බව ගම්වාසීහු සදහන් කරති

ගල් වළවල් නිසා මීට පෙර අවස්ථාවලදීද තම නිවෙස් හා​ දේපල හා සිදුවී ඇතැයි ගම්වාසීහු සදහන් කළහ.