(යොහාන් භාසුර)

ස්ථිර විධායකය වන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට කැඳවීමක් හෝ නියෝගයක් දිය හැක්කේ ජනාධිපතිවරයාට, අග්‍රාමාත්‍යවරයාට, විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට හෝ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාට පමණක් බවත් එම නිත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නිකුත් කරන නියෝග හෝ උපදෙස් පිළිපැදීමට රාජ්‍ය නිලධාරීන් බැදී නොසිටින බවත් දන්වමින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය ‘රටේ ප්‍රශ්න විසඳීමට සමීපතයන්ගෙන් යුත් කමිටු 4 ක් පත්කිරීම’ යන ශීර්ෂය යටතේ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාට ලිපියක් යොමුකර තිබේ.  

දේශපාලන පක්‍ෂ ක්‍රියාකාරීන්ට ඔවුන්ගේ දේශපාලන පක්‍ෂ ප්‍රවර්ධන කිරීම සඳහා රාජ්‍ය දේපළ භාවිතා කරමින් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ සිවිල් පරිපාලනයට මැදිහත්වීමට ඇති සියලු ඉඩ අහුරාලිය යුතු බවත් මෙවැනි පත්කිරීම් හරහා ගන්නා ලද තීරණ ක්‍රියාත්මක වීම රට මේ වන විට මුහුණ දී සිටින තත්වයට ප්‍රධාන හේතුවක් බවත් එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

උද්ගත වී ඇති තත්වය හමුවේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට මහජන නියෝජිතයන් නොවන දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටු පත්කර ඇතැයි දැනගන්නට ඇති බවත් එවැනි කමිටු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත්කර ඇතැයි අපේක්‍ෂා නොකරන නිසා එහි සත්‍ය අසත්‍යතාව පිළිබඳව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලෙස ද පරිපාලන සේවා සංගමය එම ලිපියෙන් ඉල්ලා සිටියි.

රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය දේශපාලනීකරණයෙන් මුදාගෙන ප්‍රශස්ත මට්ටමින් ජනතාවට අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීමට රජයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාරිපාලන සේවා සංගමය උපරිම සහය ලබාදෙන බව ද එම ලිපියේ ්වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.