(ශාන්ත රත්නායක)

මෙරට ඉදිවන විශාල කොරෝනා රෝහලේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා යුද හමුදපති ජනරාල් ශ්වෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඇතුළු හමුදාවේ උසස් නිලධාරීහු නිරීක්ෂණයක නිතර වූහ.

කොවිඩ් - 19 ආසාදිතයින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සීදූව ප්‍රදේශයේ Brandix Green Plant ආයතනයේ මෙම රෝහල ඉදිර කෙරේ.

යුද්ධ හමුදාව සහ යුද හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ දායකත්වයෙන් ඉදිකරනු ලබන මෙම රොහලේ සියලුම සෞඛ්‍ය පහසුකම්වලින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ධාරිතාවයකින් යුක්ත නවීනතම රෝහලකි.

නේවාසික පහසුකම් මෙන්ම වෙනත් සායන කටයුතු වෙනුවෙන් ද භාවිතා කළ හැකි වීම විශේෂත්වයකි.

මෙම රෝහල ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පූර්ණ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් පැය 24 පුරා කඩිනමින් නිම වෙමින් පවතී.

 මෙම රෝහලේ සියලු ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියන්විත මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධානී , ආරක්ෂක මාන්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද හමුදා පති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා සහ ශ්‍රි ලංකා යුද හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතනී  සුජීවා නෙල්සන් මහත්මිය ද එක් වූහ.