(රොමේෂ් මධුෂංඛ)

ඕමන්ත සිට කිලිනොච්චිය දක්වාත් මුලතිව්හි ප්‍රධාන මාර්ගයන්හි ධාවනය වන ලංගම බස් රථවලට පාසල් සිසුන් ප්‍රවාහනය කරවීමට පොලිසියට මැදිහත්වීමට සිදුව ඇතැයි සිසු දරුවන්ගේ මව්පියෝ පවසති.

බොහො රියැදුරන් උදෑසනට‍ පාසල් සිසු දරුවන් රැසී සිටින බස්නැවතුම්පොළවල බස් රථ නොනවත්වා ධාවනය කරවන බව ද ඔවුහු කියති.

ලංගම බස් රථ මෙන්ම පෞද්ගලික බස්රථද උදෑසන කාලයේ බස්රථවලට පාසල් සිසුන් සිටින බස් නැවතුම්පලවලින් නොනවත්වා ධාවනය කිරීම හේතුවෙන් ඇතැම් සිසුන් පාසල යන විට උදෑසන 09 වන අවස්ථාද පවතින බවට පාසල් දරුවන්ගේ මාපියෝ මැසිවිල නගති.

එමෙන්ම මේ දිනවල පාසල් වර්ෂාවසාන විභාගයන් පැවත්වෙන හෙයින් පාසල් සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් බස් රථ නොනැවැත්වීම නිසා එම පාසල් ළමුන්ගේ විභාග කටයුතුවලටද දැඩි බාධා එල්ලවී ඇත.

මේ හේතුව නිසාම මුලතිව්හි රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනකු මැදිහත් වී  ධාවනය වන බස් රථ නවත්වා පාසල් ළමුන් බස්රථවලට ඇතුල් කිරීමට සිදුව ඇති අතරම බස්රථ රියදුරන්ටද අවවාද කිරීමට සිදුව ඇත.